Agroturystyka

Elektroterapia

Do zabiegu wykorzystywany jest prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe (małej i średniej częstotliwości).

Elektroterapia obejmuje takie zabiegi jak:

Diadynamik
W zależności od rodzaju zastosowanych prądów wykazują różne działania: przeciwbólowe (DF, MF, LP), pobudzające receptory skórne (CP), powodujące silne skurcze mięśni szkieletowych (RS), stymulujące mięśnie zdrowe lub nieznacznie uszkodzone (MM).

TENS
Pomaga miejscowo ukrwić tkanki, dzięki czemu zostają one lepiej odżywione. Efektem tego zabiegu jest szybsze usuwanie produktów przemiany materii, łagodzenie procesów zapalnych i działanie przeciwbólowe.

Galwanizacja
Zabieg może działać przeciwbólowo lub pobudzająco – w zależności od tego, jak elektrody zostaną ułożone.

Jonofereza
Pozwala czynnie wprowadzać leki do organizmu z pominięciem układu pokarmowego. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie szybszego efektu terapeutycznego.

Przed przystąpieniem do zabiegów należy skonsultować się z lekarzem.

Elektroterapia stanowi jeden z zabiegów stosowanych podczas turnusów rehabilitacyjnych.